Titan LNG oplossingen

De scheepsbrandstof van de toekomst

 

Het aantal LNG aangedreven schepen groeit gestaag door toenemende emissie eisen die wereldwijd geïmplementeerd worden.

Sinds 2015 zijn de zwavel emissies in de Noordelijke – en Baltische zee door de SECA (Sulphur Emission Control Areas) beperkt naar 0.1%. De International Maritime Organisation (IMO) heeft besloten dat de wereldwijde zwaveluitstoot voor schepen per 1 januari 2020 maximaal 0,5% mag zijn. Ook de uitstoot van NOx (stikstof) zal worden gereguleerd voor alle schepen die na 2021 gebouwd gaan worden.

Door de wijzigende regelgeving wordt het voor de scheepvaart steeds moeilijker om op conventionele brandstoffen zoals HFO of MGO te varen. Het plaatsen van systemen aan boord die de overgebleven rook na de motor behandelen zijn vaak kostbaar en nemen veel ruimte in aan boord.

Titan LNG is volop actief in de LNG markt en levert al geruime tijd LNG als bunkers aan schepen per vrachtwagen voor zowel de zeevaart als de binnenvaart. In 2018 zal de FlexFueler1 operationeel zijn, een innovatieve oplossing om bunkeren makkelijker te maken voor de scheepvaart.